Världens första mobila labb

Världens första mobila labb
Sjuksköterskan Anne Christensen och biomedicinska analytikern Marianne Gaardens trivs med arbetet i det mobila labbet. Foto: Anders Olsson

På Regionhospitalet ?i danska KŸge finns sedan ett år ett mobilt laboratorium som åker hem till patienter som inte nöd?vändigtvis behöver vårdas på sjukhus.

30 november 2016

Idén till det rullande laboratoriet kom ursprungligen från överläkaren Pierre Bouchelouche ?på sjukhusets enhet för klinisk kemi. Efter att ?ha studerat sjukhusets journaler på medicin-?kliniken upptäckte han att var tionde patient bara hade varit inlagd en enda dag. Om sjukvården i stället kunde komma hem till dessa patienter och göra avancerade undersökningar direkt i bostaden kanske de inte alls behöver läggas in. ?

Sedan ett år tillbaka turas därför fem erfarna biomedicinska analytiker om att följa med i Det mobile laboratorium, som de döpt den sju meter långa husbilen till. Med på varje resa följer alltid sjuksköterskan Anne Christensen som i många år arbetat på akutmottagning men nu är anställd av kommunen, som delfinansierar projektet.??

Projektet presenterades på biomedicinska analytikernas världskongress i Kobe i Japan i augusti i år. Har inget förändrats sedan dess är husbilen i Køge fortfarande det enda mobila laboratoriet i världen som åker hem till patienterna med avancerad utrustning.?

Just i dag är det Marianne Gaardens tur att åka med Anne. Hon har arbetat som biomedicinsk analytiker i 40 år och har varit med i projektet från dag ett.?

Marianne berättar att hon fortfarande tycker att det är lika spännande. Det hon gillar mest är samarbetet med Anne och alla personliga möten med människorna som de besöker. Hon tycker sig ha fått en helhetsbild av patienterna som hon tidigare saknat.?

Anne säger detsamma. Hon har blivit mer medveten om hur viktigt det är att provtagningen går rätt till från början.??

Innanför tröskeln till det mobila labbet står det ena patientnära analysinstrumentet efter det andra, placerade i en prydlig rad ovanpå en skinande vit arbetsbänk. Mitt emot står ett betydligt större multianalysinstrument som auto­matiskt känner av vilka analyser läkaren har beställt och som sedan levererar svaren direkt in i labbjournalen.

?I genomsnitt tar varje besök cirka 40 minuter. På den tiden hinns som mest ett 50-tal analyser med. I regel görs bedömningen att patienten inte behöver läggas in, men det händer att deras besök slutar med att ambulans tillkallas.?

Vissa dagar står bilen stilla, andra kan den rulla hem till fem olika patienter.??

Biomedicinska analytikern Susanne Andresen är driftansvarig för det mobila laboratoriet. Än kan hon inte säga om det har lett till färre inläggningar. Projektet ska fortsätta ett år till, först därefter ska det utvärderas.?

De anlitas allt oftare av primärvårdsläkarna. Däremot hade de önskat att deras egen akutmottagning och även andra avdelningar använde sig av deras tjänster oftare än vad de gör.?

Oavsett vilket är Marianne och Anne glada för att bilen finns. Marianne tycker om att växla arbetsuppgifter mellan det vanliga labbet och det mobila och Anne brukar hålla sina kunskaper i gång inne på akuten de stunder när bilen står i garaget och väntar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida