Världens sjuksköterskor kräver åtgärder mot fattigdom

I dag är det den internationella sjuksköterskedagen och i år riktas uppmärksamheten mot sambandet mellan fattigdom och hälsa.

12 maj 2004

Den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, ser som en av sjuksköterskors uppgifter att tala för de fattiga och behövande. I kampen mot fattigdom stöder organisationen alla människors rätt till vård, säkra arbetsplatser och lika rättigheter för kvinnor och män.

I mer än hälften av utvecklingsländerna lever befolkningen i stor fattigdom, och i de flesta länder är det kvinnorna som är fattigast. Fattigdomen bland kvinnor har ökat mer än bland män de senaste två decennierna. Dubbelt så många kvinnor är analfabeter och kvinnor drabbas oftare av blodbrist och undernäring.

Största problemet för världen

? Fattigdom är det största problemet i världen i dag. Som sjuksköterskor möter vi varje dag människor som inte kan få sina mest elementära behov tillgodosedda på grund av fattigdom, och vi ser hur det gör dem mer utsatta för sjukdom och för tidig död, säger Christine Hancock, ordförande för ICN.

Hon pekar på den onda cirkel som fattigdom leder till. Människor har inte tillgång till vård, utbildning och annat som kan förbättra deras inkomstmöjligheter och därmed deras hälsa. Och utan god hälsa är möjligheterna att ta sig ur fattigdomen starkt begränsad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida