Världskongressen för biomedicinska analytiker större än någonsin

När biomedicinska analytikernas världskongress i dag inleddes i Sydkoreas huvudstad Söul var uppslutningen rekordstor. Drygt 8 400 människor hade anmält sig, vilket kan jämföras med de 600 personer som deltog på den förra kongressen i Stockholm för två år sedan.

15 september 2006

– På något sätt har koreanerna lyckats stimulera sina landsmän bättre än vad vi lyckades med, säger Lena Morgan, ordförande i de biomedicinska analytikernas internationella yrkesorganisation  IFBLS och ombudsman på Vårdförbundet.

Samtidigt som hon gläds över det rekordstora antalet deltagare, konstaterar hon att kongressen inte riktigt har den internationella prägel som är syftet med en världskongress. Av 8 437 betalande deltagare kommer hela 8 055 från Sydkorea. Endast 382 kommer från det 30-tal andra länder som finns representerade inom organisationen.

– Det verkar inte finnas samma intresse för IFBLS världskongresser som för några år sedan. Kanske måste vi göra det här på något annat sätt, säger Lena Morgan, som inte har någon patentlösning på hur man ska lösa problemet.

Ekonomiska problem

Organisationen har i många år dragits med ekonomiska problem. Ekonomin har inte blivit bättre av att flera av de större medlemsländerna på senare år har lämnat organisationen, bland annat England och Nya Zeeland. Under den senaste tvåårsperioden har tio länder begärt utträde medan endast fyra har ansökt om att få bli medlemmar.

Sverige (de svenska biomedicinska analytikernas yrkesorganisatioin IBL och Vårdförbundet) har dock inga planer på att lämna IFBLS. Från Sverige deltar 27 personer, varav cirka 15 representerar Vårdförbundet. Bland annat finns två av förbundets styrelseledamöter på plats, vice ordföranden Ingrid Frisk och ledamoten Eva Strandh.

Yrket viktigt för hälsan över hela jordklotet

– Det blir allt mer tydligt att vi måste finnas med i de internationella sammanhangen. Biomedicinska analytikeryrket är viktigt för människornas hälsa över hela jordklotet. Det som avhandlas på en sådan här kongress sätter avtryck i det som sker i hälso- och sjukvårdens utveckling globalt. I många olika delar av världen bidrar man till forskning och utveckling. Det vi gör här är att vi lär av varandra, säger Ingrid Frisk.

Hon säger att hon också är övertygad om att sådana här kongresser stärker självkänslan hos såväl professionen som den enskilda individen.

En av de svenskar som höll föredrag i dag var IBL:s ordförande, Michel Silvestri. Bland annat berättade han att på Karolinska institutets biomedicinska analytikerutbildning i Stockholm är cirka 50 procent av studenterna födda utomlands.

Bodil Persson, IBL:s förre ordförande och verksam vid biomedicinska analytikerprogrammet i Malmö, uppger att cirka 70 procent av deras studenter är invandrare.

Samtliga biomedicinska analytikerutbildningar i landet har länge dragits med problemet att ha alldeles för få sökande.

– Att en så stor del av dem som ändå söker sig till utbildningen är födda utomlands beror förmodligen på att i många andra länder har utbildningen och yrket högre status och är mer känt än i Sverige, säger Michel Silvestri.

Stimulerar utvecklingen av kvaliteten

Själv anser han att internationella kongresser stimulerar kvalitetsutvecklingen.

– Man får tips och man jämför sig med andra. När man får se hur de gör vill man bli ännu bättre själv, säger han.

Fotnot: När artikeln första gången publicerades angavs något annorlunda deltagarantal, byggda på uppskattningar gjorda av IFBLS kansli. Under avslutningscermonin den 19 september redovisades det exakta antalet deltagare, varför artikeln uppdaterats med denna statistik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida