Varning för förlorade semesterpengar

9 mars 1998

UPPSALA. För andra gången har det privata Elisabethsjukhuset i Uppsala, med ett 25-tal medlemmar i Vårdförbundet, gått i konkurs. Visserligen pågår försök till rekonstruktion men framtiden för de anställda är osäker. Vid den första konkursen för ett par år sedan drabbades många anställda hårt ekonomiskt, bland annat eftersom de inte fick ersättning för innestående semesterdagar. En medlem förlorade motsvarande närmare 100 000 kronor. Hur det ser ut den här gången är oklart, men Hans Hansson på Vårdförbundets lokala avdelning i Uppsala pekar på risken för privatanställda att ha alltför många semesterdagar innestående.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida