Varsågod!

Här är den senaste lönestatistiken som kan hjälpa dig i dina löneförhandlingar. För att underlätta ytterligare har vi i år utökat statistiken och förfinat den. Men, vissa grupper är för små för att statistik ska kunna tas fram. Då finns övergripande uppgifter och ytterligare tabeller över alla yrkesgrupper landstings-/länsvis på www.vardforbundet.se. Lena Janzon, statistiker på Vårdförbundet, har sammanställt och bearbetat alla siffror.

3 juni 2005

Vilka ingår?

Det gör alla medlemmar med månadslön som arbetar 40 procent eller mer, såväl tillsvidareanställda som vikarier och visstidsanställda.

Vad räknas in?

Bara månadslönen, alltså fast kontant månadslön inklusive eventuella fasta tillägg. Alla löner är uppräknade till heltid.

Varifrån kommer uppgifterna om yrkesgrupper och befattningar?

Indelningen i yrkesgrupper kommer från medlemsregistret. Befattningstyperna bygger på uppgifter från arbetsgivarnas material och på yrkesuppgifter i medlemsregistret.

Hur tas statistiken fram?

Den bygger på uppgifter på individnivå som Vårdförbundet får från arbetsgivare som man har statistikavtal med och på uppgifter från medlemsregistret.

Från Sveriges kommuner och landsting kommer uppgifterna om landstings- och kommunanställda. De visar löneläget i november 2004.

Arbetsgivarverket har lämnat uppgifterna om de statligt anställda och de visar löneläget i september 2004.

Statistiken för privat anställda medlemmar baseras på uppgifter från Vårdföretagarna. Även från Svenskt näringsliv kommer uppgifter på individnivå och de gäller löneläget i september 2004.

Vilka län ingår?

Den statliga lönestatistiken är indelad i regioner och följer Arbetsgivarverkets indelning.

Stockholm= Stockholms län.

Mellersta Sverige= Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.

Norra Sverige= Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län.

Södra Sverige= Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne
län.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida