Vart fjärde barn är allergiskt

Orsakerna till att barn blir sjuka eller skadas är många. I sin Miljöhälsorapport 2005, som presenteras i dag, redovisar Socialstyrelsen att föräldrars rökning är en stor orsak till att allergierna har fördubblats på några decennier.

2 februari 2005

Miljöhälsorapport 2005 är den första nationella rapporten om barns miljö och hälsa i Sverige. Resultaten bygger på en enkätundersökning som genomförts med föräldrarna till
30 000 barn.

Rapportförfattarna påpekar att samma miljöpåverkan i allmänhet drabbar barn hårdare än vuxna, dels för att deras kroppar utvecklas, men också för att de äter och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Till det kommer att de inte kan påverka sin miljö själva eftersom det är vuxna som bestämmer var de ska bo och vistas på dagarna.

Många utsätts för rökning

Av rapporten framgår att vart fjärde barn drabbas av allergier. Andelen har fördubblats på några decennier. Föräldrars rökning är en viktig orsak ? men den orsakar inte bara allergi utan också till exempel öroninflammation. Ungefär vart tjugonde barn är utsatt för daglig rökning i hemmet.

Buller är en växande negativ miljöpåverkan. 162 000 barn i åldern 0-14 år har sitt sovrumsfönster mot gata, järnväg eller industri. 3 000 tolvåringar störs flera nätter i veckan av buller så att det påverkar deras sömn.

För hög ljudnivå på dagis

Men det är inte bara bullrig utemiljö som påverkar barn. Vart fjärde barn lyssnar på hög musik i hörlurar. Ljudnivån på daghem överskrider ibland den nivå där hörselskydd rekommenderas. 2 000 fyraåringar och 4 000 tolvåringar har nedsatt hörsel.

Hur strålningen från radon och mobiltelefoner påverkar barns hälsa är svårt att avgöra ? det finns enligt Socialstyrelsen inga mätbara effekter. Däremot finns det en uppenbar risk att UV-strålning från solen ökar risken för att få hudcancer ? och det gäller även barn.

Socialstyrelsen påpekar att det också finns andra hälsorisker än de som redovisas i denna rapport, bland annat fetma och alkoholrelaterade hälsoproblem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida