Värvarresor till Finland

6 september 1999

VÄSTERBOTTEN. Både Universitetssjukhuset i Umeå och Umeå kommun har i år gjort värvarresor till Finland för att få sommarvikarier, framför allt till Vasa och Jakobstad i Österbotten. Ett 40-tal både erfarna och nyutexaminerade finska sjuksköterskor tackade ja och har arbetat i Umeå under sommaren. En del tog kontakt med Vårdförbundets lokala avdelning för att få information om anställningsvillkoren innan de skrev på något kontrakt. Några har också sökt medlemskap i Vårdförbundet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida