Västerbottnisk satsning på att minska sjukfrånvaron

9 april 2001

Sjukfrånvaron är hög i Västerbotten och trots tidigare insatser har den ökat de senaste åren. Speciellt gäller det långtidsfrånvaron, de som är sjuka mer än 90 dagar (bara inom Vårdförbundet finns omkring 130 personer). De största problemen finns i Skellefteå. Landstinget har därför avsatt cirka fem miljoner kronor för olika åtgärder. Förvaltningar och basenheter kan ansöka om pengar för arbetet med att minska sjuk-frånvaron. Målet är att den ska gå ner med 25 procent i år. Satsningen sker i samarbete med bland annat Vårdförbundet i Västerbotten. »Landstinget är positivt till hur vi arbetar med arbetsmiljön«, säger Vårdförbundets ordförande i länet, Lena Sjölin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida