Västra Götaland: Ny lönesatsning på sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Västra Götalands politiker satsar sammanlagt 150 miljoner kronor under tre år för att försöka jämna ut oskäliga skillnader i lönestrukturen. Mest pengar går till sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

16 januari 2013

Pengarna kommer sedan det visat sig att den satsning som politikerna gjorde åren 2007 till 2009 inte var tillräcklig.

Det var 2002 som Västra Götaland med arbetsvärderingsinstrumentet Bas kartlade löneläget bland sina 50 000 anställda för att kunna redovisa det till Jämo. Kartläggningen visade att de grupper som till allra största delen består av sjuksköterskor och biomedicinska analytiker hade för låg lön i förhållande till sin kompetens.

– Politikerna sköt då till 150 miljoner kronor för åren 2007-2009. Vi trodde inte att det skulle räcka och det har visat sig att andra gruppers löneglidning äter upp satsningen. Det är alltså samma handlingsplan som arbetsgivaren inte nådde i mål med förra gången, säger Marita Tenggren, ordförande i Vårdförbundet Västra Götaland.

I år ska 50 av de nya 150 miljoner kronorna betalas ut.

Antal berörda beräknat på årsarbetare:

Sahlgrenska sjukhuset 6 040 22,0
NU-sjukvården 1 932 7,0
Säs, Borås 1 5545,7
Skaraborgs sjukhus 1 668 6,2
Primärvård 1 174 4,3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida