Vattengympa bra vid hjärtsvikt

2 september 2005

Vattengympa är en bra metod att förbättra den fysiska funktionen hos äldre med hjärtsvikt, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Träning i vatten har hittills ansetts olämplig för personer med hjärtsvikt eftersom man förmodat att trycket från vattnet skulle medföra ökad belastning på hjärtat.

Sjukgymnasten Åsa Cider lät en grupp på 25 äldre personer med hjärtsvikt och en annan på 20 med hjärtsvikt och diabetes typ 2 träna muskler och kondition i bassäng i åtta veckor. I båda studierna förbättrades deltagarnas arbetskapacitet och muskelfunktion. Hos dem som hade diabetes sjönk även blodsockerhalten.

I en annan studie undersökte hon effekten av varma bad på 25 personer med hjärtsvikt. Hjärtats pumpfunktion förbättrades och hjärtfrekvensen minskade medan lungfunktionen inte påverkades.

Åsa Ciders slutsats är, enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, att bassängträning kan övervägas för äldre personer med kronisk hjärtsvikt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida