Vem kan man lita på?

Med stridsropet att välfärden ska värnas beslutar staten om åtstramning som drabbar villkoren för vård och omsorg. De direkt ansvariga har sedan att välja mellan de förändringar – och försämringar – för medborgarna som kortsiktigt ger den största ekonomiska besparingen. Några överväganden om konsekvenserna för individerna kan inte göras.

Som vanligt är det därför de som i brösttonssammanhang brukar kallas

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida