Ventilationen viktig i kampen mot bakterier

2 november 1998

En ventilationsanläggning som arbetar med helt steril luft fungerar bra. Med den minskar antalet bakterier i luften och därmed förstås de sårinfektioner som kan vara ett så stort gissel inom sjukvården. Däremot fungerar ett ventilationssystem som är populärt i industrin, och som börjat introduceras för operationssalar, sämre än de system som finns i dag.

Det visar Barbro Friberg i sin doktorsavhandling som lades fram vid institutionen för ortopedi vid Umeå universitetet den 16 oktober. Hon visar också att munskydd visst är mycket viktiga för att förhindra att bakterier sprids, samt att det är de bakterier som fallit ner på golvet som betyder mest för att definiera den bakteriella standarden i en operationssal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida