Verbala hot skrämmer personalen

Den öppna miljön i receptionen på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus är ett problem, konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion. Nu har sjukhuset knappt tre månader på sig att åtgärda bristerna.

En öppen reception gör att patienterna känner sig mer välkomna. Personalen har också en bättre överblick över besökarna som både syns och hörs. Till nackdelarna hör att personalen är mer oskyddad och att sekretessen inte alltid är hundraprocentig.

– Främst är det ergonomin och säkerheten för dem som arbetar i receptionen som vi måste göra något åt, kommenterar avdelningschefen Gunnel Briell Arbetsmiljöverkets tio kritiska punkter.

Få fysiska attacker

Receptionen har en övervakningskamera, det finns larm både där och på rummen, och ett vaktbolag hjälper till när det behövs. Trots det känner sig personalen ibland otrygg.

– De fysiska attackerna har inte varit så många, men de verbala är desto fler. Många känner sig utsatta. Vi tittar nu på förslag på hur vi kan bygga in oss lite mer.

Arbetet i receptionen innebär också för många vridmoment, tycker Arbetsmiljöverket. Eftersom personalen är olika långa behöver de dessutom en höj- och sänkbar disk .

Säkerhetsutbildning på gång

Senast den 10 juni ska mottagningen redovisa hur man förebygger situationer där det finns risk för hot och våld. Tillsammans med ambulanspersonalen planeras därför en säkerhetsutbildning, bland annat om hur man genom sitt bemötande kan undvika att hamna i hotfulla situationer.

– Vi som sitter i receptionen tycker att sekretessen inte alltid är den bästa. Vi har bara en liten skärm mot resten av väntrummet. När vi märker att en patient sänker rösten brukar vi ta med den in på något rum och prata. Vi är en liten grupp som funderar på lösningar på det här, berättar Annika Haag akutmottagningens förtroendevalda sjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida