Verktyg från industrin räddade rutiner

2 september 2005

På hjärtavdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg skrevs friskförklarade patienter ut när som helst under eftermiddagarna. När processerna ritades som på en karta blev det tydligt att en av bristerna var att tider för utskrivning bestämdes utan att alla yrkeskategorier informerades.

Avdelningen tog hjälp av ett verktyg som har använts inom industrin för att förbättra effektiviteten. ivf Industriforskning och utveckling ab har tillsammans med Arbetslivsinstitutet vidareutvecklat den så kallade värdeflödesanalysen och anpassat den till sjukvårdens förhållanden.

Analysen gjordes för ett år sedan. Den tog sin tid, men nu fungerar det bra, säger Kerstin Dudas, sjuksköterska och utvecklingsansvarig för område medicin vid Östra sjukhuset.

– Vi införde först förändringarna i liten skala, men när de skulle införas på hela avdelningen stötte vi på motstånd från läkarna. De hade svårt att acceptera att de skulle prata direkt med läkarsekreterarna utan att gå via sjuksköterskorna, säger hon.

Men ständiga påminnelser och goda insatser från chefshåll fick så småningom läkarna att förstå tidsvinsterna med direktkommunikation och nu sker hemgångarna före lunch.

Kontakt: Caroline Jarebrant, ivf, 031-706 61 16, eller Kerstin Dudas, Östra sjukhuset, 031-343 53 87.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida