Vetenskapliga texter

14 maj 2001

Författare Torsten Thurén
Titel Populärvetenskapens retorik. Inte bara att förenkla
156 sidor
Förlag Liber 2000.
Cirkapris 248 kronor
ISBN 91-4704-995-2

Att skriva populärvetenskapliga texter är, som framgår av bokens titel, inte bara att förenkla. Det är Torsten Thuréns tes. Han är sedan många år lektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet (tidigare journalisthögskolan). Den här boken bygger på hans dubbla erfarenheter av att vara lärare för journalister och en ivrig läsare av populärvetenskapliga texter. Hans råd till dem som ska skriva är att inte vara för försiktiga, att våga ta ut svängarna och inte se förenkling som det enda målet för sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida