Vetenskaplighet betonas i ny kompetensbeskrivning

7 februari 2005

En ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är på gång. Förslaget har varit ute på remiss och kommer att träda i kraft inom kort.

Vårdförbundet välkomnar kompetensbeskrivningen.

– Den behövs för att stödja yrket som en profession med eget yrkesansvar, och att tydliggöra sjuksköterskans kompetensområde för andra, inte minst allmänheten. Det borde finnas för andra professioner också, exempelvis läkare, säger Anette Richardson, ombudsman på Vårdförbundet.

Men Vårdförbundet anser att flera delar behöver utvecklas. Stycket om att kompetensbeskrivningen ska kunna användas
i Socialstyrelsens tillsynsarbete behöver klargöras för att förhindra att tillsynen riktas enbart mot individen, utan att denne ses i ett organisatoriskt sammanhang, påpekar förbundet i sitt remissvar.

Att samarbetet mellan de olika vårdgivarna/aktörerna i vårdkedjan fungerar, är en annan del i förslaget som förbundet vill utveckla. Vårdförbundet vill att sjuksköterskans ansvar för återkoppling/utvärdering mellan vårdkedjans aktörer beskrivs tydligare.

Förslaget har utarbetats av Socialstyrelsen. Där beskrivs sjuksköterskans förmåga att söka och använda evidensbaserad kunskap som avgörande. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har bland andra förbund ingått i en referensgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida