Vetenskapligt centrum för belastningsskador

10 november 1997

Arbetslivsinstitutet, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans bildat ett tvärvetenskapligt centrum för belastningsskador och förslitningssjukdomar.

För att göra forskningen så effektiv som möjligt ska experter från bland annat yrkes- och miljömedicin, fysiologi, ortopedi, anatomi samt medier och kommunikation knytas till centret, liksom personer med nära anknytning till regionens industri.

I projekt om förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling ska riktad grundforskning och tillämpad forskning kombineras och varje forskare kommer att delta i flera projekt samtidigt.

Belastningssjukdomarna hör till de största arbetsmiljöproblemen, de kostar samhället ett par procent av BNP om året. Främst är det anställda inom vård- och omsorg, handel och kommunikation samt utvinnings- och tillverkningsindustri som drabbas. Två tredjedelar av de drabbade är kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida