”Vi blev utskällda av patienterna”

”Vi blev utskällda av patienterna”
Carina Björkdahl beskriver situationen på vårdcentralen i Olofström som kaosartad.

Fem av sex sjuk­sköterskor vid vårdcentralen i Olofström har sagt upp sig. Situationen blev ohållbar när de fyra läkarna slutade och bara hyrläkare togs in.

— Det blev en fruktansvärd belastning för oss sjuksköterskor som skulle försöka leda hyrläkarna rätt på en arbetsplats där de aldrig förr hade satt sin fot, säger Carina Björkdahl, tidigare förtroendevald för Vårdförbundet på vårdcentralen i Olofström.?

Sjuksköterskorna fick ta hand om de akut sjuka och hann inte med patienterna på sina egna mottagningar, som astma-, diabetes-, eller bvc-mottagning, enligt Carina Björkdahl. Under hösten hade diabetessjuksköterskan en kö på 200 patienter. ??

På barnavårdscentraler ska man normalt klara cirka 300 barn på en heltid. Carina Björkdahl, specialistutbildad barnsjuksköterska, hade totalt hand om 420 barn när hon på 50 procent av sin tjänst arbetade på bvc. ?

Ett annat problem var att de inhyrda läkarna inte ville ta sig an alla typer av patienter, berättar hon.

?— Vi fick hela tiden höra från patienter hur missnöjda de var med läkarbesöken. Irritationen var stor och vi blev utskällda av patienterna för att vi inte kunde ge dem de tider de ville ha, säger Carina Björkdahl, som sedan början av feb­ruari har bytt arbetsplats.

?Hon beskriver situation på vårdcentralen i Olofström som kaosartad och att många av patienterna aldrig följdes upp.

?— Jag vet att det fortfarande ligger kvar osignerade journaler och remisser från i somras, vilket innebär att de patienterna fortfarande inte har fått svar, säger hon.??

Morgan Bengtsson, avdelningschef på vårdcentralen, förnekar att några remisser eller provsvar ligger kvar från i somras. ?

Av de distriktssköterskor som sagt upp sig har samtliga fått nya tjänster på andra vårdinrättningar. Den sista av dem lämnar vårdcentralen i Olofström i mitten av april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida