Vi har redan power nap

3 april 2009

Läste i Vårdfacket nummer 3/2009 om power nap i Danmark. I artikeln lät det som om det var en nyhet. För oss är detta inget nytt, vi har haft nattvila länge. Det var flera faktorer som gjorde att vi började med nattvila på avdelning 323, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Folk som jobbade natt var trötta på sina arbetspass, det var svårt att rekrytera personal till nattarbete och vår chef hade samtidigt hittat en del artiklar om nattvilans positiva effekter.

I samband med personalutvecklingsdagar 2004 som ägnades åt friskvård, startade vi ett litet projekt där frivillig personal fick prova att under nattpasset vila 30 minuter. Det visade sig att projektet föll väl ut och det permanentades inom ett halvår. I mån av tid vilar nu all nattpersonal (sjuksköterskor och barnsköterskor) 30 minuter per arbetspass.

Vi håller fullständigt med våra danska kollegor om power nappings goda effekter!

– Anna Bodén, barnsjuksköterska och sektionsledare vid Barnhjärtcentrum DSBUS

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida