”Vi kämpade för att få arbetskläder”

Personal på den rättspsykiatriska kliniken i Växjö vägrar bära arbetskläder för att det riskerar att öka klyftan till patienterna. Det har Barbro Strand reagerat emot.

31 juli 2018

Jag har arbetat som sjuksköterska/distriktssköterska, fick min legitimation 1972, och har upplevtvård både med och utan arbets­kläder. Jag har arbetat med vårdhygien inom kommunal hälso- och sjukvård i många år. Där kämpade vi för att få våra arbetskläder! Och inte upplevde jag att det skapade klyftor. ?

Det som var tydligt var att de vårdrelaterade infektionerna så gott som försvann, med utbildning i basal vårdhygien och arbetskläder. Och vi blev inte vitklädda, vi var personligt klädda men ägde inte våra kläder. Det var ett lyft.

??Klyftorna uppstår i möten som inte grundar sig på medmänsklighet och kompetens i patienters särskilda behov. Vi ska vara professionella, visa respekt men aldrig bli personliga vänner med våra patienter, dem har både vi och patienterna på annat håll.

Barbro Strand, ?distriktssköterska, pensionär och timanställd på en institution för Statens institutionsstyrelse, Sis?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida