Hygien

Personal på rättspsyk i Växjö vägrar bära arbetskläder

Personal på rättspsyk i Växjö vägrar bära arbetskläder
Sjuksköterskan Johanna Högberg tror att klyftan mellan patienter och personal ökar med arbetskläder.

Efter att ledningen på rättspsykiatriska kliniken i Växjö föreslagit att medarbetarna ska bära arbetskläder har delar av personalen protesterat. De vägra byta ut sina civila kläder. Andra välkomnar förslaget.

– Det är ett jättedåligt förslag. Jag ser ingen anledning att införa det när det inte har krävts tidigare, säger sjuksköterskan Johanna Högberg som arbetar på en av de åtta slutenvårdsavdelningar som tillhör rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Hon är en av cirka 170 medarbetare på kliniken som skrivit under en protestlista mot ledningens förslag att införa arbetskläder.

På rättspsyk i Växjö vårdas i nuläget cirka 150 patienter. Det är den största rättspsykiatriska kliniken i landet, med drygt 400 anställda.

Enligt biträdande verksamhetschefen David Wirdelöv, som själv är sjuksköterska, har förslaget om att införa sjukhuskläder växt fram successivt under flera år.

Biträdande verksamhetschefen David Wirdelöv lyfter fram hygienen som det viktigaste argumentet för att personal ska bära arbetskläder även på rättspsyk.

– Det här är verkligen ett dåligt samvete från vår sida. Det borde ha genomförts för länge sedan. Vi har inte följt Region Kronobergs riktlinjer från 2010 om att alla ska bära sjukhuskläder. Smittskyddsfrågan har blivit mer och mer aktuell för oss i och med att de ”gamla” och mer farliga smittsamma sjukdomarna har kommit tillbaka, säger han.

Diskuterats under lång tid

Han berättar att frågan om arbetskläder har diskuterats med personalen och fackförbundens representanter under cirka två och ett halvt år. Nu har man kommit så långt att man börjat diskutera vilka kulörer som ska användas.

– Vi vill ha inflytande från medarbetarna. Därför har processen varit långsam, säger han till Vårdfokus.

David Wirdelöv berättar också att brukarorganisationerna har framfört synpunkter på att personalen bär civila kläder. Det kan vara förvirrande när man utifrån klädkoden inte kan avgöra vem som är patient eller personal.

”Ökar stigmatiseringen”

Stora delar av personalen har protesterat. De tycker att beslutet är onödigt och ställer till det för såväl patienterna som personalen. Det ökar stigmatiseringen på avdelningarna och stämmer dåligt överens med modern behandlingspedagogik.

– Vi vill inte att det ska bli för stor klyfta mellan patienterna och personalen. Patienterna är långliggare. Därför vill vi ha en vardagskänsla på avdelningarna och en bra relation med dem, säger Johanna Högberg som tänker vägra om förslaget går igenom.

Johanna Högberg berättar att de dagligen kan ha upp till tio olika utomhusaktiviteter och att det blir krångligt för personalen att tvingas byta om så ofta.

Ett annat skäl till att hon motsätter sig beslutet är att det blir krångligare för personalen varje gång de ska gå utomhus med patienterna. Hon berättar att de dagligen kan ha upp till tio olika utomhusaktiviteter.

Krävs inte för samtal

Katarina Madehall är hygiensjuksköterska i Region Kronoberg. Enligt henne finns det ur smittskyddssynpunkt inget krav på att personal tvunget måste bära sjukhuskläder.

– Det beror helt på vilka arbetsuppgifter man har. Det finns inga vårdhygieniska argument om man bara träffar patienter för att prata eller ha sociala aktiviteter. Men om man ger vård eller behandling föreskriver Socialstyrelsen att man bär arbetskläder. Exempelvis när man ger injektioner, hjälper någon på toaletten eller lägger om ett sår, säger hon.

Det har Johanna Högberg förståelse för.

– Självklart ger vi injektioner. Men då använder vi handskar och förkläden. 

Vårdförbundet stöttar förslaget

Salam Gharbie är förtroendevald för Vårdförbundet på rättspsyk i Växjö. Han berättar att frågan om arbetskläder har lyfts i samverkan med de fackliga organisationerna och att Vårdförbundet har stöttat förslaget.

Salam Gharbie tycker att förslaget med arbetskläder är bra ur flera synpunkter.

– Det finns delade meningar bland sjuksköterskorna. Själv anser jag att det vore bra om vi fick arbetskläder, främst av hygieniska skäl. Ibland blir patienterna våldsamma och det händer att man får kläderna nedstänkta med blod, säger han.

Men han tror också att det är viktigt att inte minst nya patienter lätt ska kunna urskilja vem som tillhör personalen.

– Kläderna har ingen betydelse för om patienterna ska känna sig trygga eller inte. Det viktiga är att vi visar dem respekt som människor och låter dem vara delaktiga vården. Inom vuxenpsykiatrin i Växjö bär personalen arbetskläder, och vad jag vet har det hittills inte upplevts som något problem, säger Salam Gharbie.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida