”Vi kan inte reglera allt”

7 december 1998

Vad som delegeras och i vilken omfattning finns det ingen i detta land som har någon samlad information om. För något år sedan gjorde däremot Vårdförbundets avdelning i Skåne en inventering av vilka medicinska uppgifter de skånska sjuksköterskorna delegerar.

De uppgifter som följs av R är reglerade enligt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd:

* sätta och spola urinkateter – R
* medicindelning – burkar – dosetter – ögon- och örondroppar –R
* ge ordinerade laxermedel – R
* sondmatning, witselfistel, pegknapp – R
* telefonrådgivning
* blodtrycksmätning
* såromläggning – R
* venprovtagning
* dra upp och injicera insulin – R
* PKU-provtagning på BB
* ta bort venflon
* intermittent tappning – R
* blåssköljning – R
* suturtagning – R
* svaljsugning

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd anges om det krävs en viss utbildning för att få utföra en specifik uppgift. Men långt ifrån alla arbetsuppgifter är reglerade.

– Ett skäl är att olika uppgifter av tradition alltid har ansetts vara typiska sjuksköterskeuppgifter. Det skulle lätt bli tokigt om vi försökte reglera allt som görs inom hälso- och sjukvården. Vi skulle ändå alltid missa någon verksamhet, säger Nils Blom, tillförordnad chef för Socialstyrelsens tillsynsstab.

– Ytterst handlar det ju om att sjuksköterskan tar på sitt yrkesansvar att utföra olika uppgifter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida