»Vi måste lära medlemmarna att höga ingångslöner genererar mer pengar i nästa avtalsrörelse.«

10 januari 2000

Vid norra utfarten sträcker Sundsvalls sjukhus ut sig i sin fulla längd. På sjunde våningen huserar ortopedklinikens avdelning 27A. Maria Bäckman och Annica Jonsson delar på uppdraget att vara  Vårdförbundets företrädare. I senaste förhandlingen hade de en pott på 3,8 procent att förhandla om. På andra kliniker hade man mer, ända upp till 5 procent, i potten. Men Maria Bäckman och Annica Jonsson lyckades med vad ingen annan klinik klarade: de fick klinikchefen att plocka fram ytterligare några kronor vid sidan av potten.

Detta ska jämföras med det »golv« på 1,9 procent som fanns i centrala avtalet. Under de fyra år som gått sedan strejkhösten 1995 har medellönen bland ortopedklinikens sjuksköterskor ökat med
3 650 kronor, eller närmare 28 procent.

– Det är bristen på sjuksköterskor som gett oss mer, konstaterar företrädaren Maria Bäckman. Och störst brist har gett mest.

På ortopedkliniken förhandlar Vårdförbundet för 45 sjuksköterskor. I senaste förhandlingen höjdes de lägsta lönerna med dryga tusenlappen: nu tjänar ingen mindre än 16 000 kronor. Högsta lönen ligger på 18 500. Lönespridningen, 2 500 kronor, är vare sig Maria Bäckman eller Annica Jonsson nöjd med. Men högre prioritet än att öka spridningen är höjd nivå för alla.

De båda är rätt färska som företrädare. Fast det är mycket att göra trivs de med uppdraget, inte minst därför att de får en bättre insyn i hur förhandlingssystemet fungerar.

– Vi har fått igenom en del av det vi velat ha, säger Maria Bäckman. Förutom att höja lägstlönen har vi också fått till exempel

fri vaccination mot hepatit a och b och särskilda kriterier för sjuksköterskornas lönesättning.

Just kriterierna är i och för sig ett diskussionsämne. För att få rättvisa löner på sjukhuset har de fackliga organisationerna och arbetsgivaren kommit överens om ett antal kriterier för vad som ska belönas i lönesättningen. Men sjuksköterskorna på ortopedkliniken är inte nöjda med dem. De är för allmänt hållna. Därför har de båda företrädarna utarbetat ett förfinat kriterieinstrument.

– Klinikledningen kallar det för vår karriärstege. Men det får de gärna göra, bara det leder till en mer rättvis lön, säger Annica Jonsson.

Inget gnäll på höga ingångslöner
Medlemmarna är rätt nöjda. Och de få som inte är det riktar sin ilska mot arbetsgivaren, inte mot sina fackliga företrädare.

– Och så gäller det att inte gnälla över att nyanställda får relativt höga löner. Vi måste lära medlemmarna att höga ingångslöner genererar mer pengar i nästa avtalsrörelse, som alla kan vara med och dela på.

De tycker också att sjuksköterskorna bör bli duktigare på att förhandla upp sina löner när de får nya arbetsuppgifter. Gärna i samarbete med företrädarna.

De har inte funderat så mycket på hur de vill att det kommande avtalet ska utformas. Men konstaterar att sjuksköterskorna »har flyt« just nu. Det är tryck i medierna och människor förklarar sig villiga att betala mer i skatt om de får bättre sjukvård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida