Pressat läge

”Vi ser en storm komma”

”Vi ser en storm komma”
Informationsskyltar för corona-patienter vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Nu rustar storstadsregionerna för en anstormning av patienter med covid-19 till vården i helgen. Och inför kommande vecka — som förutspås bli ännu värre. Omskolning av sjuksköterskor, extern iva-vård och hjälp från försvaret är några åtgärder.

Mycket tyder på att den svenska sjukvården står inför den största medicinska utmaningen i modern tid. Det blev tydligt i dag när flera av landets regioner kallat till presskonferens för att informera om situationen och om vilka åtgärder de planerar med anledning av coronapandemin.

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Foto: Anna Molander/Region Stockholm.

– Spridningen går fort och läget försämras allt snabbare. Vi ser en storm komma och nu rustar vi för det värsta, men hoppas på det bästa, sa Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, på dagens presskonferens.

Flest fall i Stockholm

Det är regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) som leder vårdens insatser under coronaepidemin i Stockholm. Regionen har i dagsläget flest konstaterade fall i landet, drygt 600 stycken, och sex patienter som har avlidit till följd av sjukdomen. Omkring 5 000 personer har testats.

Denna helg väntas allt fler personer söka vård och det pågår ett intensivt arbete för att klara av det. Framför allt handlar det om att stärka intensivvården – behovet av iva-platser väntas bli mycket stort. Samtidigt underströk Björn Eriksson att insatserna som planeras inte bara gäller patienter med covid-19, utan omfattar alla patienter i behov av intensivvård den närmaste tiden.

Extern iva-vård

Som Vårdfokus tidigare berättat utökas iva-platserna med 50 procent, från dagens 90 till 135. Den ökningen väntas vara klar i nästa vecka och inom kort ska kapaciteten ökas med ytterligare 50 procent.

Men regionen är inställd på att det kommer att behövas ännu fler platser och planerar för extern iva-vård utanför befintliga sjukhus där patienter med covid-19 ska vårdas. Björn Eriksson kunde i dagsläget inte berätta var och hur den extra vården ska drivas.

En annan åtgärd är att låta anestesisjuksköteskor omskolas för att kunna arbeta inom intensivvård. En sådan utbildning startade redan i går vid Karolinska universitetssjukhuset.

Läs mer: Karolinska kraftsamlar för coronavård – nu hotas ledigheter

Region Stockholm ser också över behovet av att utforma andra lämpliga kurser för annan vårdpersonal som kan bli aktuell för omplacering.

Svårt säkra skyddsutrustning

En särskild grupp inom regionen arbetar med att säkra tillgången till skyddsutrustning.

– Det är i fokus, men det är svårt eftersom det råder brist såväl internationellt, som nationellt och regionalt. Vi har vänt oss till Socialstyrelsen för att få hjälp med det, sa Björn Eriksson.

Han har också bett myndigheten om tydliga riktlinjer för vilka prioriteringar som ska göras inom vården. Som det är i dag är det vård till den som behöver det mest som styr.

Brist på vårdpersonal i Västra Götaland

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västra Götaland.

Att få fram skyddsutrustning, fler iva-platser och få in vårdpersonal som kan ersätta alla som är hemma är de tre stora områden som Region Västra Götaland arbetar med nu. Det berättade hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström på en presskonferens i dag.

? Vården är hårt belastad. En stor del av vår personal är hemma på grund av förkylningssymtom. Vi försöker testa så många som möjligt av våra anställda, men måste prioritera de som arbetar inom intensivvård, akutsjukvård och ambulans. Vi hoppas att vi ska kunna testa fler framöver och att vi får fram ett snabbtest, sade Ann Söderström.

Upprättar fältsjukhus

Försvarsmakten har sedan tidigare på uppdrag av Överbefälhavaren börjat upprätta ett fältsjukhus med 30 intensivvårdsplatser på Ärna flygbas utanför Uppsala.

Försvarsmakten sätter upp ett fältsjukhus vid Ärna flygbas utanför Uppsala. Bilden är från försvarsövningen Aurora. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Nu har även Region Västra Götaland skickat en förfrågan till försvaret om att få ett sjukvårdstält med plats för 20 intensivvårdsplatser. Enligt Ann Söderström väntar man nu på svar. Att få det på plats tar sedan ungefär fem dagar.

? Vi aktiverar också alla våra mobila team så att de ska kunna göra snabba bedömningar på äldreboenden och hos dem som är hemma för att kunna ta beslut om de kan vårdas kvar eller behöver komma in till sjukhus, sade Ann Söderström.

Region Västra Götaland gör bedömningen att de ligger någon eller några dagar efter Stockholm och förväntas få ett betydligt större antal fall de närmaste dagarna.

I dagsläget har Västra Götaland 207 bekräftade fall. 29 patienter är inneliggande på regionens sjukhus och 10 av dem vårdas på intensivvårdsavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Skåne och Östergötland

Även den tredje storstadsregionen Malmö står inför ett tufft läge. Skåne har hittills tagit 2 770 prover och har 220 konstaterade fall. 10 personer vårdas på sjukhus, varav 3 i intensivvård. Även här är det brist på skyddsutrustning och personalbrist.

Vid sidan av storstadsregionerna har även Östergötland ett stort antal fall. 22 personer vårdas isolerat på sjukhusen i Linköping och Norrköping, varav 3 i intensivvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida