”Vi vill fokusera på arbetsförmågan”

Det är både mänskligt oacceptabelt och ekonomiskt påfrestande med dagens höga sjuktal, sa arbetslivsminister Hans Karlsson när han i dag presenterade regeringens proposition om ökad hälsa i arbetslivet.

20 mars 2003

Ministern underströk vikten av att behålla den höga sjukförsäkringsnivån och av att inte skuldbelägga den enskilda individen.

Med propositionen vill regeringen snabbt få tillbaka människor till arbetslivet. Läkarna ska fokusera på patientens arbetsförmåga och inte slentrianmässigt sjukskriva på heltid.

– Dagens läkarintyg brister, slog Hans Karlsson fast.

Därför vill regeringen kräva tydligare läkarutlåtanden som innehåller beskrivningar av patientens arbetsuppgifter. Dessutom ska försäkringskassan kunna begära kompletterande läkarutlåtande från annan läkare.

Men arbetslivsministern kunde inte svara på frågan om hur allmänläkarna ska få tid till fördjupade samtal med patienterna. Inte heller kunde han säga hur arbetsplatserna ska få kapacitet att ta emot deltidssjukskriven personal.

Och den känsliga frågan om arbetsgivarnas ökade ansvar för ohälsan tas inte upp i propositionen. Den, liksom frågan om en förbättrad företagshälsovård, ingår i de frågor som regeringens ohälsogrupp fortsätter att diskutera.

Förslagen föreslås gälla från den 1 juli i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida