”Vi vill vara transparenta”

”Vi vill vara transparenta”
Ann Johansson tror att den nya, tillgängligare webbplatsen kan locka fler till Vårdförbundet. Foto: Lars Nyman

Med tydliga budskap ?om vad Vårdförbundet står för, driver för frågor och kan ge i form av stöd och hjälp hoppas förbundet att den nya webbplatsen ska locka fler medlemmar. ?

3 augusti 2016

Vi lever i en digital värld och webben är viktig. Det konstaterar Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson, som har varit med i styrgruppen för den nya webben.

?— När vi arbetade med vår kommunikationsplattform bestämde vi att medlem skulle vara primär målgrupp. Med vår gamla webb vände vi oss i första hand till beslutsfattare ?och opinionsbildare, säger hon.??

Ann Johansson är nöjd med omgörningen. Tycker att den nya webben är ?mer inbjudande och på något sätt gladare. Kanske tack vare färgval och design. Kanske har det med tilltalet att göra. ?

— Webben är också ett exempel på den lättillgänglighet och transparens som Vårdförbundet vill stå för. Vi har valt att låta webbplatsen vara öppen för alla. Det finns en diskussion om det är rätt att de som inte betalar medlemsavgift kan få samma information som medlemmarna. Men jag tror att tillgängligheten kan locka fler till förbundet.?

Blev medlemsnyttan så tydlig ?som du hoppats??
— Ja. Vi ville att den nya sidan ska vara lättillgänglig och lockande och att medlemmarna, oavsett om de är intresserade av internationella, fackliga eller professionella frågor, ska hitta det de söker. Vi ville också att den som ännu inte är medlem lätt ska kunna ta till sig vår politik och de frågor vi driver. Det lever webbplatsen upp till.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida