Vikariernas tällning utreds

12 januari 1998

SKARABORG. Klassas och behandlas vikarier sämre än tillsvidareanställda? Den frågan utreds nu av barnmorskan Ann-Sofie Lindén på uppdrag av Vårdförbundets lokala avdelning i Skaraborg. Hon ska genom en enkät till vikarierna i länet undersöka bland annat deras möjligheter till kompetensutveckling och när de i allmänhet får besked om sina arbetstider. Trots att ett stort antal vikarier fick fast tjänst under 1997, är antalet vikarier stort i länet. Utredningen ska vara klar i februari-mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida