Viktig karriärväg för sjuksköterskor

Hälsopedagogiken kan bli en viktig karriärväg för sjuksköterskor nu när alltfler landsting satsar på förebyggande hälsoarbete.

11 augusti 1997

– Det är oerhört viktigt att sjuksköterskor alltmer inriktar sig på ett pedagogiskt förhållningssätt i sitt arbete, att de är i dialog med befolkningen och kan ge människor kunskap och kraft att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Och naturligtvis är det viktigt att börja med barnen!

Karin Olsson, förbundssekreterare i Vårdförbundet SHSTF, är övertygad om att sjuksköterskor har allt att vinna på att med öppet sinne gå ut till allmänheten och undervisa i hälsofrågor. Sjukvården har blivit för sjukdomsfixerad, nu gäller det att rikta in den alltmer på hälsofrågorna.

– För sjuksköterskor som har fallenhet för och tillägnar sig pedagogiska metoder för att undervisa i folkhälsa, så är hälsopedagogiken absolut en karriärväg.

– Att gå ut till människor och dela med sig av sin kunskap kräver både medicinskt och pedagogiskt kunnande, men också särskilda kunskaper om befolkningen i ett visst distrikt. Storstad, landsbygd, mindre orter, olika geografiska delar av landet kan ha varierande behov av hälsopedagogik, alltefter hur människor där lever och hur kommun och landsting tidigare arbetat med hälso- och sjukvård, säger Karin Olsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida