Viktig kunskap om sjukvård görs åtkomlig

Cochrane-rapporterna förmedlar forskning om utvärderade behandlingsmetoder. Nu har SBU tagit initiativ till att göra kunskapsbanken tillgänglig för alla Internetanvändare.

19 januari 2005

Cochrane Library är en vetenskaplig kunskapsbank som ska underlätta de medicinska besluten. För att komma åt informationen har tidigare krävts en prenumeration av varje datoranvändare, nu bekostas den av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

? Rapporterna i Cochrane Library förmedlar kunskap om behandlingsmetoder och omvårdnadsmetoder som har utvärderats. Det är forskning som all sjukvårdspersonal har nytta av, säger Viveka Alton, informatiker på SBU.

Inte granskat av SBU

Att informationen anses så användbar att SBU bekostar prenumerationen betyder dock inte att myndigheten går i god för all forskning som publiceras.

? Vi har inte granskat allt material och kan inte garantera att det inte förekommer forskningsfusk. Det är en bra kunskapskälla, men varje användare måste själv vara kritisk i sitt läsande, säger Viveka Alton.

Cochrane-rapporterna innehåller sammanfattningar av forskningsresultat på engelska och det gäller för den som söker information att själv kunna tolka vad forskningen har kommit fram till.

Opublicerad forskning

Informationen i Cochrane-rapporterna sägs vara delvis unik.

– Den bygger både på välkänd forskning och på forskning som inte tidigare har publicerats, säger Viveka Alton.

Kunskapsbanken har varit tillgänglig för alla datoranvändare på många håll i Europa sedan tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida