Viktig länk i forskarnätet

WENR, det europeiska forskarnätverket för sjuksköterskor, har sedan årsskiftet lämnat över ansvaret för sitt kansli till Sverige och Karin Christiani. Samtidigt tar organisationen nya tag för att verkligen bli en faktor att räkna med i hälso- och sjukvårdsforskningen.

WENRs kontor är i sig inte imponerande; ett skrivbord, en dator och en halv före detta klädgarderob fullproppad med rapporter och skrivelser, alltihop inhyst i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler på Östermalm i Stockholm. Men här finns ett stort kunnande samlat. Det gäller också för kanslisten Karin Christiani, engagerad i internationella frågor efter flera års arbete på who i Genève, och med en gedigen erfarenhet av vård. Facklig erfarenhet saknar hon inte heller. I bagaget finns mångårigt jobb på Vårdförbundet och innehav av posten som verkställande direktör för Internationella barnmorskeförbundet, icm.

Allt fler sjuksköterskor forskar
Tidigare låg kansliet i Köpenhamn. Men nu har wenr (Workgroup of European Nurse Researchers) antagit en inbjudan från ssf, Svensk sjuksköterskeförening, att förlägga kansliet i Stockholm under fyra år. Fyra mycket avgörande år, tror Karin Christiani. Sedan starten av nätverket 1978 har antalet forskande sjuksköterskor ökat enormt. I dag finns bara i Sverige närmare 250 sjuksköterskor som har doktorerat. Det betyder att nätverket nu vuxit sig stort, men ännu inte så starkt som man önskar. Bland annat har wenr ingen officiell status och har alltså svårt att nå fram till beslutsfattare. Planer finns därför på ett närmare samarbete med pcn, sjuksköterskors inarbetade lobbyorganisation inom eu. En gemensam forskningspolicy ska också tas fram.

Karin Christiani, som fungerar som en knutpunkt i wenr, tror och hoppas att forskarnätverket ska orka ta sig igenom den nödvändiga utvecklingsfasen. För nätverket fyller en viktig funktion, menar hon. Den som vill påverka och förändra har här en samlad kunskap och överblick över forskningen att hämta argument ifrån.

För wenr är det nu viktigt att synliggöra forskande sjuksköterskors samlade kraft. Men problemen med att vara en sammanhållande länk för europeiska forskare är flera. Pengar inte minst. I problembilden tonar också fram stora skillnader mellan länderna när det gäller nivå på utbildning och forskning – och språk. wenr har engelska som sitt språk. Det har fått till följd att det är svårt att få med de fransktalande länderna, och andra länder, inte minst i Sydeuropa, som helst vill använda sitt eget tungomål även i forskningspresentationer. Eftersom alla konferenser sker helt på engelska betyder det att det är svårt att få med deltagare från ett ganska stort antal länder.

Databank över forskning
Någon snabb lösning av problemen är kanske inte att vänta. Under tiden rullar wenr:s verksamhet på som vanligt: ett möte årligen och vartannat år en stor forskarkonferens någonstans i Europa.

Till framtidsplanerna hör annars en bättre Internetsida. Karin Christianis förhoppning är att den ska bli en databank över deltagarländernas forskning och då kunna användas i till exempel sjuksköterskeutbildningen.

Adressen till wenr:s Internet-sida är: http://wenr.ino.ie

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida