Kongress 2018

”Jobba för medlemmarna viktigare än att förändra samhället”

”Jobba för medlemmarna viktigare än att förändra samhället”
Eva Lenander, kongressombud från Skåne, vill att Vårdförbundet satsar mer på villkorsfrågorna och mindre på samhällsutvecklingen. Foto: Maria Ejd

— Vi är ett yrkesförbund med syfte att driva fackliga frågor och utveckla vår profession, säger kongressombudet Eva Lenander. Att förändra samhällsutvecklingen kan inte vara Vårdförbundets viktigaste uppgift, anser hon. På kongressens andra dag är det många som vill diskutera vad Vårdförbundets ska prioritera att arbeta med.

Tisdagen är den stora påverkansdagen. I olika påverkanstorg finns propositioner, motioner, huvudförslag och motförslag. I ett av rummen presenteras propositionen som handlar om visionen. Den har tre rubriker: yrket, vården och villkoren. Här vill en del ombud kasta om ordningen och prioritera annorlunda. ”Lyft fram villkoren”, är deras budskap.

En bättre värld

Så här skriver förbundsstyrelsen i sin proposition: ”I vår yrkesgärning ska vi arbeta för en jämställd ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar värld där mänskliga rättigheter är verklighet och där varje människa ska ha möjlighet att uppleva hälsa, livskvalitet och mening genom hela livet.”

– I visionen har vi ett längre perspektiv än vården här och nu. Vårt viktigaste mål med den är att vi ska få med oss de 37 000 ur våra yrkesgrupper som i dag står utanför förbundet. Med 150 000 medlemmar blir vår påverkanskraft ännu större, säger Sineva Ribeiro, som är där för att svara på frågor och utveckla sin och styrelsens syn.

Besviket ombud

En av dem som tror att skrivningen om en jämställd värld inte lockar fler medlemmar är Eva Lenander, kongressombud från Skåne. Hon är besviken på att Vårdförbundet inte lyfter upp villkorsfrågor framför samhällsutvecklingen.

– Vi är ett yrkesförbund med syfte att driva fackliga frågor och utveckla vår profession. Med skrivningen om att förbundet ska påverka samhällsutvecklingen verkar det som om förbundsstyrelsen förslag är en vision om att vi ska skapa ett utopiskt samhälle. Människors mening med livet läggs på våra professioner – det kan inte vara huvuduppgiften för ett yrkesförbund. Det finns andra som bättre strider för det, säger hon.

Löner och arbetstider viktigast

Hon vill att förbundsstyrelsen lyfter upp kampen för vården och för villkoren och nedprioriterar kampen för ett bättre samhälle. Flera ombud håller med och sätter gröna ”pluppar” på hennes förslag. Annika Wilhelmsson, distriktssköterska i Bergs kommun i Jämtland, har just kommit och har inte hunnit ta ställning ännu, men vad villkoren betyder har hon ett färskt exempel på.

– Sedan regionen tog beslut om arbete varannan helg märker vi i kommunen ett ökat intresse från sjuksköterskor. Sämre villkor inom regionen gör att vi har lättare att rekrytera och då är det inte lönen som är det avgörande, även om vi har något högre lönenivåer i kommunerna, utan det är arbetstiderna och möjligheten till bättre scheman, säger hon.

Liten ordlista:

Kongress: Vårdförbundets högsta beslutande organ (som riksdagen). Sammanträder vart fjärde år. Består av 190 ombud som är demokratiskt valda och företräder Vårdförbundets medlemmar.?

Motion: Ett förslag till kongressen från en eller flera medlemmar i förbundet.

Proposition: Ett förslag till kongressen från förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen: Väljs av kongressen för att leda Vårdförbundet och jobba enligt kongressens beslut.?

Lokalavdelning: Vårdförbundet är uppdelat i 21 avdelningar med egna lokala styrelser som leder förbundets arbete lokalt. ?

Vårdförbundet Student: Vårdförbundets studentorganisation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida