Viktigt att anmäla interaktioner

»Skicka in misstänkta fall av interaktioner mellan läkemedel och naturläkemedel! Vi behöver fler fall för att öka vår kunskap.« Det uppmanar Qun-Ying Yue på Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

8 januari 2001

Var femte vuxen svensk har använt alternativ behandling visar en undersökning av Statistiska centralbyrån, scb. Men kunskapen om hur naturläkemedel interagerar med andra mediciner är dålig i Sverige. Undantaget är Johannes-örtspreparat där studier visar att de ökar nedbrytningen av livsviktiga mediciner som blodförtunnande warfarin och immunosuppressiva ciklosporin, liksom antihiv-medlet indinavir.

»En 84-årig kvinna som haft Waran sedan länge, börjar med Movina på grund av depressiva besvär. pk ökade till 40 procent efter att tidigare ha legat på en stabil nivå på 12–16 procent. Efter utsättning av Movina stabiliserades PK. »

Flera fallbeskrivningar visar på samma sak. När patienten använder naturläkemedel med Johannesört minskar effekten av den medicin hon använder under samma period. Mer information går att hitta på Läkemedelsverkets hemsida (www.mpa.se) där nu kända och utredda fall av interaktioner mellan naturläkemedel och övriga läkemedel presenteras. 

Efter detta och flera andra fall beslöt Läkemedelsverket att gå ut i pressen och påpeka att Johannesört kan ge oönskade interaktioner med flera viktiga läkemedel. Johannesört ingår i flera preparat som är godkända för behandling av lätt nedstämdhet, lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär. Preparaten är Calmigen, Esbericum, Hyperiforce, Hypermin, Kira, Lugn och Ro, Movina, Neurokan, Nocturen och Salusan.

Även förkylningsmedlet Kan Jang har i enskilda fall gett misstankar om att det kan förta effekten av det blodförtunnande medlet Waran. Kan Jang är inte ett godkänt registrerat naturläkemedel, utan har tillfälligt försäljningstillstånd i Sverige. På Läkemedelsverket analyserar man också fallrapporter av interaktioner mellan Curbicin, som används för vattenkastningsbesvär, och Waran. Curbicin är ett godkänt naturläkemedel och förstärker effekten av Waran.

Få rapporter om interaktioner
– I Sverige har vi mycket få rapporter om interaktioner mellan naturläkemedel och läkemedel, säger doktor Qun-Ying Yue vid Läkemedelsverkets biverkningsenhet. Vi tycker det är viktigt att patienterna vågar berätta för läkarna vilka naturläkemedel de tar, men också att doktorerna antecknar medlen i journalen.

Hon uppmanar sjukvårdpersonal att skicka in anmälan om misstänkta fall av interaktioner eller biverkningar av naturläkemedel. När en anmälan kommer in granskas den  av läkare och sjuksköterskor. De gör en sambandsbedömning för att avgöra hur troligt det är att den aktuella händelsen har samband med läkemedlet i fråga. Men ibland räcker det inte med en enstaka rapport om misstänkt biverkning för att man ska kunna konstatera ett samband, utan det behövs en sammanställning av liknande rapporter för att kunna utvärdera till exempel mönstret av biverkningar.

I utredningen av en misstänkt läkemedelsbiverkning ingår också en genomgång av den vetenskapliga litteraturen och ofta konsultation av ämnesexperter.

– När det gäller Johannesört fanns det flera internationella studier som pekade i samma riktning som våra misstankar, berättar Qun-Ying Yue, som presenterade sina resultat vid höstens Läkarstämma i Göteborg.

Oönskad graviditet av Johannesört
När Läkemedelsverket för ett år sedan gick ut med sin varning för att Johannesörtsextrakt kan ge oönskade interaktioner med flera viktiga läkemedel visste de redan att Johannesört ökar ämnesomsättningen, vilket ökar nedbrytningen av medicinen.

Idag misstänker verkets experter att många andra läkemedel påverkas vid användning av Johannesörtspreparat. För dem som äter p-piller och Johannesörtspreparat kan effekten bli graviditet. Läkemedelsverket har nu krävt att de företag som tillverkar preparaten måste utreda problemet. Innan resultaten är klara ska företagen ange på förpackningen att Johannesörtspreparat inte ska användas tillsammans med andra läkemedel.

– Det medel som också är aktuellt i dag är Ginkgo, som vi misstänker ger ökad risk för blödningar. Det finns internationella rapporter som tyder på det, säger doktor Yue.

Ginkgo är ett godkänt naturläkemedel som används för behandling av långvariga symtom hos äldre människor för minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, öronsusningar och trötthetskänsla. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida