Viktigt få delta trots demens

3 oktober 2012

När personer med demens deltar i planeringen av den egna vården, ökar livskvaliteten. Det visar en norsk studie. En slutsats är att det är av vikt att de får möjlighet att berätta hur de vill ha det, vad som är betydelsefullt och om sina upplevelser och erfarenheter. När även närstående är delaktiga ökar också livskvaliteten och möjligheten att delta i samhällslivet.

Avhandlingen heter Public health and dementia — with focus on access to society.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida