Viktnedgång minskar risk för inkontinens

3 mars 2006

Hos kvinnor med prediabetes som går ner i vikt minskar också problemen med urininkontinens, enligt en amerikansk studie där målet var att förebygga diabetes. Knappt 2 000 kvinnor med höga men inte diabetiska blodsockernivåer lottades till tre grupper: ändrade kostvanor och ökad motion för att gå ner 5-7 procent i vikt, metformin eller placebo.

Stressinkontinens minst en gång i veckan förekom hos 38 procent i första gruppen mot 48 respektive 46 procent i de båda andra. Forskarna förmodar att minskad risk för inkontinens kan vara ett bra argument för ändrad livsstil som förebygger diabetes.

Källa: Diabetes Care 2006;29:385-390.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida