Vill att vi talar om tyst folksjukdom

Vill att vi talar om tyst folksjukdom

Endometrios är ?vanligare än diabetes. Men trots svåra smärtor är sjukdomen relativt okänd. Det vill Hulda Andersson ändra på.

29 mars 2017

Hur yttrar sig endometrios?
— Många har magkramper och svåra smärtor i magen som strålar ut mot ryggslutet och ner i benen till knäna. Många har också IBS-liknande symtom: gaser, diarréer, förstoppning eller smärta när de går på toaletten. Urinvägsbesvär är vanligt, liksom smärta vid samlag.

200 000 kvinnor beräknas ha diagnosen — varför är okunskapen så stor?
— Endometrios sammankopplas ofta med mensvärk och det rycks det på axlarna åt. Men smärtorna vid endometrios har en helt annan styrka. En kvinna berättade att de värsta krampsmärtorna var värre än värkarna hon hade när hon födde barn. Det är viktigt att vårdpersonal lär sig känna igen symtom för att kunna ge rätt vård tidigt. I dag tar det i genomsnitt åtta år att få diagnosen.

Vad kan skolsköterskor tänka på i sitt bemötande?
— Lyssna och ta på allvar. Fråga efter IBS-liknande problem, smärta vid toalettbesök, urinvägsbesvär och hur smärtorna känns. Det vore fantastiskt om alla skolsköterskor kunde hänvisa till en kunnig gynekolog eller ett Endometrioscentrum, som finns på några ställen i landet.

Vad kan lindra?
— Olika former av värme: vetevärmare, varm dusch eller bad. Antiinflammatoriska läkemedel är effektivare än enbart Alvedon. Ta smärtorna på allvar och slussa kvinnorna vidare till en specialist. Med tidig diagnos och behandling ökar chansen att slippa många år av svår värk. För vissa skulle det också innebära minskad uppkomst av sammanväxningar, härdar och cystor som längre fram kan påverka fertiliteten.

Om boken:

Endometrios. Mensvärken från helvetet
Hulda Andersson
Harper Life 2017

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida