Vill bli bättre på rehabilitering

2 juni 2006

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar tillsammans med fackförbunden för att förbättra rehabiliteringen och därmed få ned sjukfrånvaron. I samverkans- och arbetsmiljöavtalet FAS 05 understryks vikten av att förbättra rutinerna kring sjukskrivning. Bland annat handlar det om att det på sina håll är oklart vem som ska ha kontakt med den sjukskrivna. Med ökad dialog på arbetsplatserna ska det bli bättre.

Läs mer: www.skl.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida