Vill bromsa sänkning av spritskatten

10 januari 2005

En sänkning av alkoholskatten är sannolikt nödvändig. Men att sänka med 40 procent är för mycket, dessutom bör sänkningen göras långsammare än vad regeringens utredare har föreslagit.

Det svarar tco på den statliga Införselutredningens förslag. Dessutom bör Sverige lära av erfarenheterna från Finland, som ju har sänkt spritskatten kraftigt i ett försök att få konsumenterna att åter handla på Alko, det finska Systembolaget.

Det senare var ett tillägg som Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall fick med sig tco-styrelsen på. Eva Fernvall är också vice ordförande i tco.

Helst hade hon och Vårdförbundet velat avstyrka en skattesänkning helt och hållet. Men utvecklingen efter det att införseln släpptes fri talar sitt tydliga språk.

– Det är lite grann ett val mellan pest och kolera! säger hon.

tco vill också att Sverige ska påverka Europa att se
alkoholen som ett folkhälsoproblem snarare än som en jordbruksprodukt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida