Vill bryta avtalet om individuell lön

Landstinget i Västerbotten vill frångå avtalet med Vårdförbundet. I stället för individuell lönesättning vill man fastställa en grupps löner i förhandlingar.

12 januari 2004

Ett lokalt avtal med Vårdförbundet som innebär att den enskilde inte har rätt att själv förhandla om sin lön vill landstinget ha.

I stället ska lönen fastställas för alla i klump i en så kallad organisationsförhandling med Vårdförbundets styrelse.

Det önskemålet fördes nyligen fram för Vårdförbundets medlemmar som är aktuella för tjänster i landstingets nya administrativa organisation, till exempel personalsekreterare.

Den främsta motiveringen var att landstinget på det
sättet skulle få en bättre lönebild.

– Självklart sa vi nej. Vi har ett individuellt avtal och medlemmarna är fullt kapabla att förhandla om sin lön. Och vi har aldrig tidigare hört talas om att det finns något som heter organisationsförhandling, säger Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i länet.

Hon berättar att landstinget också har föreslagit att
anställda som i dag har en hög lön och får en tjänst
på lägre nivå ska kunna »parkeras«, det vill säga stå stilla. På det sättet skulle man kunna hålla ihop lönebilden i hela länet.

– Det innebär inte att lönen sänks, däremot att de inte ska få någon löneutveckling förrän de med lägre lön kommer ikapp. Självklart sa vi nej till det förslaget också, säger Lena Sjölin.

Bakgrunden till det här är den organisationsförändring som pågår inom landstinget. En rad förändringar kommer att genomföras och många kommer att få nya tjänster och arbetsuppgifter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida