Vill du göra karriär?

Vill du göra karriär?
Michelle Wahrolén. Foto: Angelica Söderberg

Din karriär kan vara som en rak motorväg från punkt A till punkt B. Eller så är den som en slingrande skogsstig. Läs, inspireras och reflektera över hur du vill att din yrkesväg ska se ut, skriver Vårdfokus chefredaktör Michelle Wahrolén.

3 september 2019

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET. I detta nummer kommer du stöta på ordet karriär ovanligt många gånger. Vi har nämligen valt att göra en karriärspecial för dig i vården. Karriär betyder enligt ordboken, yrkesbana, ett avancemang inom ett yrke. Vi ägnar ett helt nummer åt det därför att det berör alla som jobbar. Många lägger 40 år av sitt liv på sin yrkesbana. Oavsett om du står i början av ditt yrkesliv, är mitt i det eller i slutet av det hoppas vi att det ska finnas något som intresserar dig. Att göra karriär är, enligt samma ordbok, att stiga i graderna. Det kan låta tjusigt i någons öra. Eller kanske streberaktigt i någon annans.

Att göra karriär betyder förstås olika saker för olika personer. Många tänker på löneutveckling. För andra handlar det om att utveckla sin kompetens med mer ansvar och mandat som ett kvitto på det. För ytterligare någon kan det handla om att kunna stanna kvar i sitt yrke.

Och karriär är inte bara en angelägenhet för individen. Om arbetsgivaren inte tar vara på personalens kompetens och värdesätter den riskerar man en verksamhet som inte utvecklas. I senaste avtalet mellan Vårdförbundet och SKL beslöt parterna att tillsammans verka för att alla regioner och några större kommuner senast år 2022 ska ha börjat att införa karriärmodeller. Regionerna har i dag kommit olika långt i det arbetet. Region Stockholm är en av dem som ligger i fronten. På Funktion Akut, Karolinska universitetssjukhuset, delas till exempel alla sjuksköterskor in i sju olika karriärsteg som är kopplat till lönen. Den som vill kliva upp för stegen vet exakt vad som gäller och vad som ska göras.

Din karriär, din yrkesbana, kan alltså se ut på många olika sätt. Den kan vara som en rak motorväg från punkt A till punkt B. Eller så är den som en slingrande skogsstig. Läs, inspireras och reflektera över hur du vill att din yrkesväg ska se ut.

Michelle Wahrolén,
Chefredaktör Vårdfokus

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida