Vill få personalen
att ta ut semester

10 juni 2003

Antalet outtagna semesterdagar i Kronoberg ökade under 2002 med drygt 7 000 till över 101 000 dagar. Arbetsgivaren ser det som ett ekonomiskt problem, en semesterskuld, och beräknar den till 145 miljoner kronor. I åtgärdsförslaget talas om strängare regler för flextid och att införa två semesterperioder så att flera enheter inom primärvården kan stängas. Man vill också undersöka om det går att klara sig utan semestervikarier.

? Det är bara ett förslag ännu. Spontant reagerar jag på att man inte funderar över orsakerna. Vi har i dag en stor brist på personal och en hårt slimmad verksamhet. Det innebär att de anställda faktiskt inte har möjlighet att ta ut all sin semester, säger Vårdförbundets ordförande i Kronoberg, Anita Åkesson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida