Vill göra kunskap
mer tillgänglig

4 augusti 2006

För att bättre omsätta kunskap till praktik satsar Vinnova, Vårdalstiftelsen och Sveriges kommuner och landsting på ett forskningsprogram kallat Vinnvård. 100 miljoner kronor ska mellan åren 2007 och 2011 fördelas på projekt som både genererar kunskap och snabbar på processen att omsätta kunskap till praktik. Ansökningsblankett och mer information finns på www.vardal.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida