Vill ha tydligare avtal om flextid

11 april 2005

Landstinget i Jönköping har sagt upp det flextidsavtal som har funnits en tid. Syftet är dock inte att ta bort möjligheten till flex utan att få klarare regler. Både arbetsgivaren och facken är överens om att det har funnits svårigheter i tolkningen av avtalet, till exempel vad som är flex och vad som är övertid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida