Vill lösa sommaren – men inte med högre löner

10 maj 1999

STOCKHOLM. Landstinget i Stockholm började tidigt i år att försöka hitta lösningar på sommarsituationen. Man kom därför i början av året överens med Vårdförbundet att frågan skulle lösas lokalt och med lokala kollektivavtal senast sista mars. Man var också överens om det inte enbart handlade om ersättning i pengar utan att försöka hitta annorlunda lösningar för att klara verksamheten och få en bra arbetsmiljö. Men hur det går är oklart, eftersom landstinget samtidigt tagit ifrån lokala chefer rätten att komma överens med anställda om löner. Landstinget har också beslutat att likalön för nyanställda ska råda inom hela landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida