Vill minska hepatit C bland missbrukare med webbsatsning

Vill minska hepatit C bland missbrukare med webbsatsning
Hepatitportalen har skapats av Svenska brukarföreningen med stöd från Smittskyddsinstitutet. Foto: Svenska brukarföreningen

Omkring 50 000 personer i Sverige är smittade med hepatit C. Den vanligaste smittvägen är genom delning av sprutor och kanyler och varje år nyinfekteras cirka 2 000 människor. För att öka kunskapen om sjukdomen lanseras nu hemsidan Hepatitportalen.se.

22 februari 2013

Det är organisationen Svenska brukarföreningen som med stöd av Smittskyddsinstitutet tagit fram sidan. Tanken är att förebygga spridning av hepatit C bland människor som injicerar narkotika. Samtidigt vill man bidra till ökad kännedom kring sjukdomen som är den ledande orsaken till skrumplever och levercancer i Sverige.

– Hepatit C är en glömd och gömd sjukdom där kunskapen överlag är väldigt låg. Nästan alla känner till fakta om hiv trots att det inte förekommer i alls lika stor omfattning. Vi tror att det finns en koppling till att hepatit C främst drabbar injektionsmissbrukare, säger Christina Paulsrud, vice ordförande i Svenska brukarföreningen.

På sidan finns information om testning, behandling och prevention. Intresserade kan även ta del av fallbeskrivningar, videointervjuer och personliga dagböcker från människor som använder eller har använt narkotika och som genomgår behandling för hepatit C.

I projektet ingår även kurser och utbildning, vilka kommer att lanseras senare under 2013.

För att komma till sidan, se länk till höger om artikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida