Vill öka mångkulturell kunskap

5 juni 2000

SKÅNE. I Skåneavdelningens program sägs att man ska motverka rasism och främlingsfientlighet. I vår har man genomfört en företrädardag på initiativ från Vårdförbundets klubb i Malmö och där en representant från Integrationsverket deltog. Syftet var att öka kunskapen hos företrädarna. En liknande dag arrangerades av bland annat region Skåne med deltagande från den lokala avdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida