Vill öppna i lagen för komplement

Sverige behöver skriva om sin hälso- och sjukvårdslag precis som Norge har gjort. Det skulle öppna för komplementära metoder.

Det tycker Torkel Falkenberg, chef vid Centrum för studier av komplementära metoder på Karolinska institutet i Stockholm. De komplementära metoder som efter vetenskapliga studier visat sig vara effektiva, säkra och ekonomiskt fördelaktiga borde lagen ge möjlighet att använda, anser han.

Vid Sveriges första konferens om integrativ medicin nyligen diskuterades också att det inte finns någon myndighet med det övergripande ansvaret för framväxten av den integrerade medicinen, där skolmedicin och komplementär medicin samverkar.

– Läkemedelsverket kontrollerar de naturläkemedel som godkänns, men vi saknar en myndighet som har överblick över de komplementära metoder som används inom landstingen. Vi behöver en forskningsstation för att kunna ge en kvalitetssäkrad och neutral information om vilka komplement som kan passa i svensk sjukvård, sa Torkel Falkenberg.

Världshälsoorganisationen, who, rekommenderar att länder inrättar en expertkommission eller fristående organisation för forskning och värdering av komplementär medicin, vilket både Danmark och Norge har gjort.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida