Vill pröva resultatlön

6 december 1999

ÖSTERGÖTLAND. Landstinget i Östergötland vill pröva resultatlön på några vårdcentraler och kliniker under vintern. De anställda kommer att få extra pengar utöver ordinarie lön beroende på ekonomiskt resultat, service och kvalitet. Hur det ska gå till är dock inte klart eftersom man ännu inte har några mätmetoder. Vårdförbundets lokala avdelning är inte negativ till idén men betonar att alla anställda på de berörda enheterna ska ha inflytande över vilka bedömningsmått som ska användas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida