Vill samordna sjukhusens verksamhet

10 mars 1997

VÄSTERNORRLAND. I landstinget pågår en strukturutredning gällande all hälso- och sjukvård i länet, kallad STU 2000. Tanken är att man bland annat ska kunna spara pengar genom ökad samordning mellan sjukhusen. Utredningen ska vara klar i mars, men beslut om eventuella förändringar kommer troligen först i samband med budgetarbetet i höst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida