Vill se nationella riktlinjer för spirometriundersökning

Vill se nationella riktlinjer för spirometriundersökning
Det är stora skillnader mellan olika sjukhus när det gäller rutiner och gränsvärden vid spirometriundersökning. Foto: Hjärt-Lungfonden/Anna Molander

Stora skillnader mellan sjukhusen i hur spirometri utförs och tolkas, visar en kartläggning.

15 september 2015

Med Läkemedelverkets senaste riktlinjer för kol riskerar hälften av alla lungfriska 75-åriga män att få diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom. Detta under förutsättningen att alla använder sig av den övre fasta gränsen för kvoten FEV/VC som enligt Läkemedelsverket är 0,7.

Uträkningen har gjorts av två specialister i allmänmedicin och en specialist i fysiologi. I en debattartikel i Läkartidningen beskriver de resultatet av en egen kartläggning av vilka referensmaterial och rutiner för spirometri som används vid de största sjukhusen i landets 21 regioner och landsting.

Friska kan få kol-diagnos

Deras resultat visar att ungefär hälften av sjukhusen använder sig av Hedenströms normalmaterial från 1985/86. Näst vanligaste är ERS/Quanjer från 1993, följt av Berglunds från 1963.

Dessutom finns det skillnader i hur man kalibrerar spirometern, korrigerar för etnicitet, användning av näsklämma, kroppsposition vid undersökningen och hur reversibiliteten och kvoten FEV1/FVC beräknas.

Samtliga avdelningar som ställer diagnosen kol spirometriskt använder en fast gräns för kvoten FEV1/FVC efter bronkdilatation. I Läkemedelsverkets senaste kol-riktlinjer är gränsen satt till 0,7 eller 0,65. Men eftersom inget av sjukhusen använder en gräns baserad på ålder, kön, eller kroppslängd riskerar man att patienter med helt normal lungfunktion får diagnosen kol.

Nationell expertgrupp

Enligt författarna riskerar uppskattningsvis 50 procent av alla lungfriska 75-åriga män att få diagnosen kol om gränsvärdet sätts till 0,7.

De föreslår därför att en nationell expertgrupp tillsätts för att ta fram riktlinjer för spirometrirutiner och bland annat svarar på vilket referensmaterial som ska gälla för spirometri i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida