Vill slå ett slag för våra hjärtan

Vill slå ett slag för våra hjärtan
Katarina Steding-Ehrenborg forskar på hur hjärtat påverkas under extrem belastning. Hon är docent i experimentell klinisk fysiologi vid Lunds universitet. Foto: Max Brouwers

Vår moderna, stillasittande livsstil har blivit ett hot mot folkhälsan. Med sin bok vill forskaren Katarina Steding-Ehrenborg tipsa om hur vi kan bryta mönstret.

29 januari 2020

Vad är det enskilt viktigaste man kan göra för att hjälpa sitt hjärta?

— Var fysiskt aktiv. 150 minuter i veckan med måttlig intensitet räcker, som en rask promenad eller cykeltur. Forskning visar att effekten är lika bra även om man kortar ner varje pass till bara 10 minuter. Så genom din pendling till och från jobbet kommer du ganska lätt upp i tillräckligt med aktivitet.

Hjärtforskningen görs ofta på män. Gäller särskilda råd för kvinnors hjärtan?

— Ett skäl till att vi forskar mer på män är att kvinnor oftare tackar nej till studier. Det är synd, för det är skillnad på mäns och kvinnors hjärta när det kommer till hur vi ska bedöma symtom på hjärtsjukdom. Men samma råd gäller för att hålla sig frisk: rör på dig, ät bra mat, undvik tobak.

Hur kan sjuksköterskors kompetens användas mot hjärt-kärlsjukdomar?

— Deras kompetens inom personcentrerad vård är viktig. Genom att kombinera kunskapen om hur man främjar hjärt-kärlhälsa med förmågan att se varje patient som en människa är sannolikheten att man når fram med budskapet stor. I slutändan är det individen som måste välja att ta hand om sig, vi kan bara stötta.

Rådet till dem med stillasittande jobb är ofta att höja skrivbordet och arbeta stående. Har det verkligen effekt på hjärtat?

— Ja! När vi sitter stilla saknar kroppen sitt lipoproteinlipas — det enzym som hjälper fett att förflytta sig från blodbanan till cellerna. När vi använder våra muskler utsöndras detta enzym, vilket minskar vår åderförfettning. Stå är bra, men när man sitter ner och arbetar använder man ju överkroppens muskler. Så kontoret är bättre än tv-soffan, även när du sitter ner.

Om boken:

Hjärtsmart. Orka mer och lev längre
Katarina Steding-Ehrenborg
Mondial förlag 2019

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida